De maatschappelijke context komt vooral tot uiting in de concepten; deze moeten een bijdrage leveren aan de mens in zijn omgeving. Landschappelijke, stedenbouwkundige en sociale thema’s zijn daarmee nauw verbonden.

Integriteit is het vinden van de balans tussen het commerciële en het vernieuwende, de markt en de zuivere expressie. Dit is idealen nastreven, waaronder duurzame instandhouding waarbij concepten niet  voortdurend worden aangepast aan de grillen van de markt.