Als je jezelf kunt zijn, ben je het gelukkigst. In een ruimte van Fountainheads kom je tot jezelf.

De omgeving gebouwd en ongebouwd is in evenwicht als deze voldoende kwaliteit en beleving biedt. Hiervoor vervagen de grenzen tussen wonen, recreëren, werken, winkelen, sport en cultuur. Fountainheads draagt bij aan deze nieuwe harmonische wereld. Fountainheads weigert concessies te doen en kiest daarbij niet per se voor commercieel succes of maatschappelijk aanzien.