Geïntegreerde concepten met een prachtige vormgeving, een mooi kader, unieke cultuur, harmonische architectuur, duurzaam gebruik, compromisloze faciliteiten.

Deze eigenschappen komen vooral tot uiting in de maatschappelijke context. De Fountainheads concepten zijn niet beperkt door functie of gebruik maar interactief en multifunctioneel.

Nauw daarmee verbonden zijn kwalitatieve landschappelijke en stedenbouwkundige thema’s. De uiteindelijke verschijningsvorm moet zich onderscheiden van haar omgeving, zonder dat de gewenste relatie hiermee detoneert.

Om de integratie te benadrukken wordt een allesomvattende visie gegeven om ook de waarde op lange termijn te verzekeren.